Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia

  1. pl
  2. en

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry,

ul. Zbożowa 2 

Tel.: 32 218 71 85  

uniepal@adw.com.pl

Firma ADW Sp. z o.o. uczestnikiem Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2023 z ofertą produktów UNIEPAL-DREW – lakierów ogniochronnych do drewna i materiałów drewnopochodnych.

 

W dniu 27 lipca 2023 roku odbył się jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń branżowych, jakim jest Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2023 na PGE Narodowy. Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin, takich jak projektanci, instalatorzy, strażacy, wykonawcy i inwestorzy branży budowlanej, aby poruszyć kwestie związane z projektowaniem i bezpieczeństwem obiektów budowlanych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

 

Kongres był okazją do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi przepisów i norm w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz prezentacji najnowszych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie. Wydarzenie skupiło blisko 900 specjalistów w jednym miejscu, umożliwiając szereg testów, pokazów oraz warsztatów technicznych.

 

Bogaty program wydarzenia:

 

Podczas kongresu odbyło się wiele interesujących wykładów i prezentacji. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych zmianach w zakresie uzgadniania projektów pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz nowych przepisach dotyczących kontroli w budownictwie. Omówiono także zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w instalacjach fotowoltaicznych, oddymianiem grawitacyjnym obiektów budowlanych oraz wymaganiami dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kongres to nie tylko okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w dziedzinie bezpieczeństwa, ale także przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omawiania nadchodzących zmian legislacyjnych.

 

Warsztaty, konsultacje i pokazy techniczne:

 

Wystawcy zaprezentowali najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Pokazy ratownictwa technicznego, symulacje pożaru i ewakuacji oraz warsztaty techniczne wzbogaciły program wydarzenia, pozwalając uczestnikom na bezpośrednie zapoznanie się z różnymi aspektami działań ratowniczych. Uczestnicy mieli okazję skonsultować swoje projekty z ekspertami oraz zapoznać się z nowościami wydawniczymi dotyczącymi wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jednym z głównych punktów programu były specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów przygotowane przez uznanych ekspertów pożarnictwa. Odbywały się również warsztaty techniczne, pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb mundurowych, ratowniczych i jednostek straży pożarnych.