Lakier dostępny w opakowaniach:

Pojemność 2,5 L

Pojemność 10 L

Dostępna paleta kolorów:

Pojemność 0,75L

Pojemność 2,5 l

Pojemność 10 l

 

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR

 

 

Ogniochronny, wodorozcieńczalny lakier impregnacyjny  UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego oraz materiałów drewnopochodnych, stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków.

 

Wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności:

 

  • jako niezapalne (B-s1, d0) - drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm.

 

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi poniżej 130 g/l i mieści się w maksymalnej dopuszczalnej wartości.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

 

  • zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże,

 

  • lakier impregnacyjny UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie      wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%,

 

  • po wyschnięciu lakier tworzy transparentną powłokę zmieniającą kolor drewna, wg kolorystyki producenta

 

  • powierzchnie wykonane z drewna dębowego wymagają dodatkowo aplikacji podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego.


UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ.

  1. pl
  2. en
  3. de

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry,

ul. Zbożowa 2 

Tel.: 32 218 71 85  

adw@adw.com.pl

Atest Higieniczny

Deklaracja właściwości użytkowych

Karta techniczna

Europejska Ocena Techniczna

Lakier dostępny w opakowaniach: