Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

ADW Sp. z o.o.

43-175 Wyry, ul. Zbożowa 2 

Tel.: 32 218 71 85

Fax. 32 323 00 85

adw@adw.com.pl

 

 

  1. pl
  2. en

V posledních letech v rámci „návratu k přírodě“ pozorujeme silnou tendenci k používání ve stavebnictví dřevěných materiálů a imitací dřeva.

 

Způsobuje to zvýšení požárního nebezpečí a s tím spojené přizpůsobení budov, ve kterých byly použity dřevěné prvky, platným protipožárním předpisům.

 

Když opravujeme nebo zařizujeme dům, chceme, aby byl obnoven nebo zařízen podle našich představ. Pokud se jedná například o dřevěný objekt, jsou nepostradatelné laky, které z jedné strany zvýrazňují výjimečnost dřevěných povrchů

a z druhé strany je vhodně chrání mj. proti ohni.

 

Náš podnik se snaží vyjít vstříc těmto potřebám, a proto vyvinul a vyrábí ohnivzdorné laky na dřevo, které rovněž plní dekorativní funkci.

 

 

 

 

 

 

 

special fr

 

1-k

 

Lakiery ogniochronne do drewna

Lakiery ogniochronne do drewna

 

W ostatnich latach obserwuje się silną tendencję do zastosowania w budownictwie w ramach "powrotu do natury" materiałów drewnianych oraz drewnopodobnych.

 

Powoduje to zwiększenie zagrożenia pożarowego i co się z tym wiąże dostosowania budynków, w których zastosowano elementy drewniane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

Kiedy remontujemy lub urządzamy dom chcemy by był on odświeżony albo urządzony zgodnie z naszym pomysłem. Gdy w grę wchodzi np. drewniany obiekt nieodzowne są lakiery, które z jednej strony podkreślają wyjątkowość drewnianych powierzchni,

z drugiej odpowiednio je zabezpieczają m.in. przed ogniem.

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze przedsiębiorstwo opracowało i produkuje lakiery ognioochronne do drewna, które spełniają również funkcję dekoracyjną.